Salvage Audi Cars for Sale in North Billerica, MA

Salvage Audi for Sale in North Billerica, MA

Sort by:

Image
Description
2009 AUDI Q5 3.2
Audi Q5 3.2, 2009
Sale Date: 07/24/2019
Odometer: 176825 A
Primary Dmg: Minor Dents/Scratches
Current Bid: $2,700
VT CT
2004 AUDI A8 L QUATTRO
Audi A8 L Quattro, 2004
Sale Date: 07/24/2019
Odometer: 142428 A
Primary Dmg: Minor Dents/Scratches
Current Bid: $775
MA CT
2012 AUDI A7 PREMIUM
Audi A7 Premium, 2012
Sale Date: 07/24/2019
Odometer: 129079 A
Primary Dmg: Minor Dents/Scratches
Current Bid: $6,300
MA CT
2012 AUDI A6 PREMIUM
Audi A6 Premium, 2012
Sale Date: 07/24/2019
Odometer: 158652 A
Primary Dmg: Normal wear
Current Bid: $3,550
OH CT
2012 AUDI S4 PREMIUM
Audi S4 Premium, 2012
Sale Date: 07/24/2019
Odometer: 196483 A
Primary Dmg: Minor Dents/Scratches
Current Bid: $2,950
MA CT
2009 AUDI A4 PREMIUM
Audi A4 Premium, 2009
Sale Date: 07/24/2019
Odometer: 208629 A
Primary Dmg: Normal wear
Current Bid: $3,050
MA CT
2011 AUDI A8 L QUATTRO
Audi A8 L Quattro, 2011
Sale Date: 07/24/2019
Odometer: 130066 A
Primary Dmg: Normal wear
Current Bid: $11,900
MA CT
2011 AUDI A8 L QUATTRO
Audi A8 L Quattro, 2011
Sale Date: 07/24/2019
Odometer: 121099 A
Primary Dmg: Normal wear
Current Bid: $11,900
CT CT
2012 AUDI A7 PRESTIGE
Audi A7 Prestige, 2012
Sale Date: 07/24/2019
Odometer: 191048 A
Primary Dmg: Minor Dents/Scratches
Current Bid: $10,000
MA CT
2010 AUDI Q5 PREMIUM
Audi Q5 Premium, 2010
Sale Date: 07/24/2019
Odometer: 283773 A
Primary Dmg: Minor Dents/Scratches
Current Bid: $2,350
MA CT
2011 AUDI Q7 PRESTIGE
Audi Q7 Prestige, 2011
Sale Date: 07/24/2019
Odometer: 143429 A
Primary Dmg: Normal wear
Current Bid: $8,700
MA CT
2007 AUDI NEW S4 QUATTRO
Audi New S4 Quattro, 2007
Sale Date: 07/24/2019
Odometer: 219398 A
Primary Dmg: Normal wear
Current Bid: $325
MA CT
2013 AUDI Q7 PREMIUM
Audi Q7 Premium, 2013
Sale Date: 07/24/2019
Odometer: 137541 A
Primary Dmg: Normal wear
Current Bid: $11,900
MA CT
2010 AUDI Q5 PREMIUM
Audi Q5 Premium, 2010
Sale Date: 07/24/2019
Odometer: 164588 A
Primary Dmg: Minor Dents/Scratches
Current Bid: $4,950
NH CT
2015 AUDI Q7 TDI
Audi Q7 TDI, 2015
Sale Date: 07/24/2019
Odometer: 109176 A
Primary Dmg: Minor Dents/Scratches
Current Bid: $8,800
MA CT
2009 AUDI Q7 TDI S-L
Audi Q7 TDI S-L, 2009
Sale Date: 07/24/2019
Odometer: 154804 A
Primary Dmg: Minor Dents/Scratches
Current Bid: $6,900
MI CT
2015 AUDI Q5 PREMIUM
Audi Q5 Premium, 2015
Sale Date: 07/26/2019
Odometer: 47776 A
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $0
MA ST
2012 AUDI A6
Audi A6, 2012
Sale Date: 07/26/2019
Odometer: 92471 A
Primary Dmg: Minor Dents/Scratches
Current Bid: $325
MA ST
2017 AUDI A6 PRESTIGE
Audi A6 Prestige, 2017
Sale Date: 07/26/2019
Odometer: 11086 A
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $1,050
MA ST
2016 AUDI Q3 PREMIUM
Audi Q3 Premium, 2016
Sale Date: 07/26/2019
Odometer: 31187 A
Primary Dmg: Rear end
Current Bid: $50
MA ST
2010 AUDI A5 PREMIUM
Audi A5 Premium, 2010
Sale Date: 07/26/2019
Odometer: 102515 A
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $0
MA ST
2016 AUDI A4 PREMIUM
Audi A4 Premium, 2016
Sale Date: 07/26/2019
Odometer: 15458 A
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $100
MA ST
2011 AUDI A3 PREMIUM
Audi A3 Premium, 2011
Sale Date: 07/26/2019
Odometer: 73854 A
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $0
MA ST
2011 AUDI A4 PREMIUM
Audi A4 Premium, 2011
Sale Date: 07/26/2019
Odometer: 62953 A
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $0
MA ST
2018 AUDI A8 L QUATTRO
Audi A8 L Quattro, 2018
Sale Date: 07/26/2019
Odometer: 10173 A
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $0
NH ST